Editoriál

Milé čitateľky, milí čitatelia,

veľmi sa tešíme, že vám môžeme predstaviť online časopis zameraný na umelecký (alebo literárny) preklad Verzia.

Vzhľadom na to, že prekladová literatúra tvorí u nás väčšinu literárnej produkcie a že momentálne na Slovensku mimo akademickej pôdy nevychádza iný časopis, ktorý by sa venoval špecificky téme umeleckého prekladu, považovali sme za potrebné vytvoriť publikačný priestor pre všetkých, ktorým záleží na udržiavaní a zlepšovaní kvality prekladu a redakcie textov. Verziu vydáva občianske združenie DoSlov, ktorého hlavnou náplňou je zlepšovať podmienky na prekladateľskú prácu a zviditeľňovať prekladateľov a redaktorov. Preto by mala byť médiom, kde sa toto úsilie uplatní.

Obsah Verzie tvorí preklad umeleckých textov, esejí a spoločenskovedných textov a ich reflexia. Hlavný priestor v nej majú ukážky z literárnych diel v slovenskom preklade, rozhovory s osobnosťami umeleckého prekladu a znalcami inojazyčných kultúr, kritika prekladu, recenzie a články o prekladovej literatúre. Osobitnú pozornosť venuje začínajúcim…

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov.Pridajte sa k predplatiteľom Ak už naše predplatné máte

Páči sa vám časopis Verzia?

Podporte nás!