Pál Závada: Prirodzené svetlo z prekladateľskej dielne